Litófono de Sóo

Guanches gebruikten lithophonen tijdens hun feesten en plechtigheden. We hebben het hier niet over slaginstrumenten maar over rotsen die muziek maken.

Op Lanzarote hebben wij weet van twee zo'n monumenten. Eén ervan is de litófono de Sóo.
Om tot bij deze rots te komen moet je een vulkaanwand beklimmen, een flinke klim. Het terug afdalen is ook niet gemakkelijk omdat de helling bestaat uit losse keien. Daarom is het belangrijk dat je stevige wandelschoenen aantrekt. Afstand heen en terug is 2,4 Km.

Parkeer je wagen op coördinaat N29° 06.137 W13° 37.474 .

We starten de wandeling in NO-richting, de weg die omhoog loopt, voor zo'n 70 m. Dan gaan we links. Achter het laatste huis gaan we in Noordelijke richting tot we op het pad komen op de rand van een oude vulkaan. We volgen die naar beneden, dan gaan we rechts om verder te dalen tot in de krater (in oostelijke richting). In deze krater is een nieuwe vulkaan ontstaan. De helling voor ons, en later links van ons is de buitenkant van een jongere vulkaan, rechts is de binnenwand van de oudste vulkaan.
Op coördinaat N29° 06.340 W13° 37.231 maakt het pad een bocht naar rechts, na de bocht wandelen we nog zo'n 300 m. Als we nu naar de rechtse helling kijken zouden we de lithofoon moeten zien. Wil je er naar toe, dan moet je nu een  goede 30 m klimmen. Je kan dan testen welk geluid de lihofoon maakt door er met een steen op te kloppen...

GPS-Track                PDF-document